Wzory druków do pobrania

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości pobierania z naszej strony wzorów druków, co pozwoli Państwu zaoszczędzić cenny czas oraz uniknąć konieczności osobistego stawienia się w siedzibie ZDP w celu ich otrzymania.

Poniżej znajdziecie Państwo następujące wzory druków:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym,
  • wniosek na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami,
  • wniosek na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami,
  • wniosek na lokalizację /przebudowę ogrodzenia,
  • wniosek na lokalizację/przebudowę zjazdu,
  • zawiadomienie o awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

Załączone pliki: