Zamówienie powyżej 130 000 tysięcy złotych -Remont drogi powiatowej nr 1772T (0564T) przez wieś Mirzec – Malcówki.

więcej »

Zamówienie powyżej kwoty 130 000,00 złotych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock

więcej »

Zaproszenie do składania ofert - Utrzymanie czystości (sprzątanie) w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach (biurowiec) oraz pomieszczeń w budynku Drogowej Służby Liniowej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej 15

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000, 00 złotych - Oczyszczenie przepustu pod drogą powiatową nr 1791T w miejscowości Dziurów, ul. Słoneczna

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000, 00 złotych - Oczyszczenie przepustu pod drogą powiatową nr 1776T w miejscowości Małyszyn Dolny

więcej »

Zamówienie poniżej 130 000 złotych - Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo-sprzętowej ZDP w Starachowicach

więcej »
Strona 1 z 5 | | »