Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Podział działki w miejscowości Kałków, Gmina Pawłów, obręb Kałków o numerze ewidencyjnym: 249/3 w ciągu drogi powiatowej nr 0627 T Styków - Kałków – aktualizacja stanu użytkowania gruntów zajętych pod pas drogowy (jezdnia, pobocze, pas zieleni)

więcej »

Zamówienie do 30 000 EURO - Wykonanie przejścia dla pieszych, linii wibracyjno-akustycznych oraz ustawienie znaków aktywnych B-33 (30 km/h) na ul. Benedyktyńskiej w Starachowicach.

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna – Mirzec w m. Gadka – odbudowa systemu odwodnienia drogowego”.

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Przebudowa drogi powiatowej nr 0630T Trzeszków – Pokrzywnica w m. Pokrzywnica

więcej »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko kamienna - Mirzec w m. Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego

więcej »
Strona 1 z 6 | | »