Zamówienie powyżej 130 000,00 złotych - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec- Podkowalów – Mirzec -Poddąbrowa od km 3+220 do km 3+930”.

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000,00 złotych - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowice w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora.

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Oczyszczenie rowu drogowego w pasie drogi powiatowej 0616 T (ul. Warszawka w Starachowicach)

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000,00 złotych: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowice w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000,00 złotych: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000,00 złotych - Remont drogi powiatowej nr 0560T Mirzec - Podkowalów - Mirzec - Poddąbrowa od km 3+220 do km 3+930.

więcej »
Strona 1 z 5 | | »