Zamowienie o wartości do 30 000 euro- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Majówka – przebudowa skrzyżowania ul. Majówka i ul. Granicznej na skrzyżowanie typu rondo z wykonaniem odcinka drogowego do ul. Kopalnianej”.

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000euro - Podział działek w Gminie Mirzec, obręb 001 w m. Gadka

więcej »

Zamówienie o wartości do 30 000 euro - Dostawa znaków , słupków do znaków i elementów oznakowania do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach

więcej »

Zamówienie do 30 000 euro - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Majówka – przebudowa skrzyżowania ul. Majówka i ul. Granicznej na skrzyżowanie typu rondo z wykonaniem odcinka drogowego do ul. Kopalnianej

więcej »

Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka

więcej »

Przetarg nieograniczony - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” – w systemie zaprojektuj i wybuduj.

więcej »
Strona 1 z 4 | | »