Zamówienie powyżej 130 tysięcy złotych - Wykonanie remontów bieżących nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych - Wykonanie podziału działek przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie poniżej 130 000 złotych - Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie poniżej 130 000 złotych - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych

więcej »

Zamówienie do 130 tysięcy złotych - Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmującej usługi z zakresu medycyny pracy

więcej »

Przetarg nieograniczony - Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach.

więcej »
Strona 1 z 7 | | »