Aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku na dzień 04.11.2021 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

----------------------------------------------

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2021-11-04 08:16:29