Ostatni etap przebudowy drogi powiatowej nr 0570T

Pierwszą nową inwestycją, która ruszy w bieżącym roku będzie przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego. Jest to ostatni etap przebudowy. Droga objęta przebudową bierze swój początek w km roboczym 0+000 na osi drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Trębowiec Duży , a kończy w km roboczym 0+354,76 na granicy lasu.

W drodze przetargu wyłoniony został już wykonawca robót, którym będzie firma „BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock. Zakres zamówienia obejmuje: poszerzenie jezdni do szerokości 5,0 m, wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji, wykonanie odwodnienia, budowę poboczy z kruszywa łamanego zaklinowanego destruktem. Ponadto zostanie wykonane oznakowania pionowe i poziome, w tym ustawienie znaków aktywnych, zasilanych bateriami słonecznymi. Zostały również zaprojektowane elementy uspokojenia ruchu w postaci gumowych progów zwalniających. Termin wykonania określony w ogłoszeniu to 28.09.2018r. Przebudowa będzie współfinansowana ze środków pochodzących z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (50%), ze środków Gminy Mirzec (26%) i Powiatu Starachowickiego (24%). Wartość zadania wynosi 769 980 złotych.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2018-03-27 06:25:57