Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 0565T

Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka na długości 3367 mb została rozpoczęta w roku 2017 i jest realizowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

więcej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

więcej »

W dniu 27 grudnia 2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach będzie nieczynny

Informujemy, że 27 grudnia 2017 r. (środa) Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach z dnia 6 listopada 2017 r. dzień wolny został ustalony w zamian za święto 11 listopada, przypadające w dzień wolny od pracy.

więcej »
« | | Strona 2 z 28 | | »