Podsumowanie 2019 roku

Rok 2019 obfitował w wiele inwestycji na drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego, które w znaczącej większości realizowane były przy wsparciu ze środków zewnętrznych, natomiast w sfinansowaniu wkładu własnego pomogły gminy.

więcej »

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka zakończona

15 stycznia 2019 r. wykonawca robót, firma „BUDROMOST-STARACHOWICE”, zgłosił zakończenie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka o długości 3367 mb. Prace na powyższym odcinku rozpoczęły się w roku 2017 i były realizowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

więcej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

więcej »
« | | Strona 2 z 29 | | »