Sezon drogowy 2017 rozpoczęty

Sezon inwestycyjny na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego rozpoczęty. Już na początku marca rozpoczęto rozbudowę dwóch dróg: 0625T Krynki – Brody oraz 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. Świętokrzyskiego. Obydwie inwestycje realizowane są w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z kolei pod koniec kwietnia rusza pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka, który będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ostatnim czasie został również ogłoszony przetarg na przebudowę mostu na rzece Kamiennej w m. Styków w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów.

więcej »

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

więcej »

Kolejna inwestycja ze środków Unii Europejskiej

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Powiat Starachowcki otrzymał dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka.

więcej »
« | | Strona 3 z 27 | | »