Budowa nowego ronda w Starachowicach

„BUDROMOST-STARACHOWICE” Spółka z o.o., ul. Świętego Rocha 31, 27-215 Wąchock to firma, która wygrała przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z ulicą Iglastą w Starachowicach. Wartość zadania wynosi 2 485 278,68 złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych Powiatu Starachowickiego.

więcej »

Przebudowa mostu wraz z dojazdami w Stykowie

Po rozstrzygnięciu przetargu pod koniec kwietnia 2017r. i podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęły się prace na moście oraz na dojazdach do mostu w m. Styków . Obecnie ruch na obiekcie odbywa się wahadłowo.

więcej »

Sezon drogowy 2017 rozpoczęty

Sezon inwestycyjny na drogach powiatowych Powiatu Starachowickiego rozpoczęty. Już na początku marca rozpoczęto rozbudowę dwóch dróg: 0625T Krynki – Brody oraz 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. Świętokrzyskiego. Obydwie inwestycje realizowane są w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z kolei pod koniec kwietnia rusza pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka, który będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ostatnim czasie został również ogłoszony przetarg na przebudowę mostu na rzece Kamiennej w m. Styków w ciągu drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów.

więcej »
« | | Strona 3 z 28 | | »