Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

więcej »

Ostatni etap przebudowy drogi powiatowej nr 0570T

Pierwszą nową inwestycją, która ruszy w bieżącym roku będzie przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego. Jest to ostatni etap przebudowy. Droga objęta przebudową bierze swój początek w km roboczym 0+000 na osi drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Trębowiec Duży , a kończy w km roboczym 0+354,76 na granicy lasu.

więcej »

Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 0565T

Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka na długości 3367 mb została rozpoczęta w roku 2017 i jest realizowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

więcej »
« | | Strona 3 z 30 | | »