Zamówienie poniżej 130 tysięcy złotych - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1770T (0561T) na odcinku od drogi powiatowej nr 1769T (0560T) do drogi powiatowej nr 1771T (0563T).

więcej »

Zamówienie poniżej 130 tysięcy złotych - Modernizacja fragmentu odwodnienia drogowego przy drodze powiatowej nr 1410T (0598T) w Starym Bostowie w km 5+905,00

więcej »

Zamówienie powyżej 130 tysięcy złotych - Remont drogi powiatowej nr 1770T (0561T) na odcinku od drogi powiatowej nr 1769T (0560T) do drogi powiatowej nr 1771T (0563T)

więcej »

Zamówienie poniżej 130 000,00 złotych - Modernizacja fragmentu odwodnienia drogowego przy drodze powiatowej nr 1410T (0598T) w Starym Bostowie w km 5+905,00

więcej »

Zamówienie powyżej 130 000,00 zł - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock

więcej »

Zamówienie poniżej 130 000,00 zł - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla obecnie realizowanego zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka - ul. Leśna i nr 0618 T Lipie – Henryk Szyb, wykonywanego w ramach zdania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych.

więcej »
Strona 1 z 4 | | »