Zamówienie powyżej kwoty 130 000,00 złotych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie (aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock

więcej »

Zaproszenie do składania ofert - Utrzymanie czystości (sprzątanie) w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach (biurowiec) oraz pomieszczeń w budynku Drogowej Służby Liniowej w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej 15

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000, 00 złotych - Oczyszczenie przepustu pod drogą powiatową nr 1791T w miejscowości Dziurów, ul. Słoneczna

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000, 00 złotych - Oczyszczenie przepustu pod drogą powiatową nr 1776T w miejscowości Małyszyn Dolny

więcej »
« | | Strona 4 z 4