Zamówienie poniżej 130 000,00 zł - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla obecnie realizowanego zadania pn.: Rozbudowa dróg powiatowych nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka - ul. Leśna i nr 0618 T Lipie – Henryk Szyb, wykonywanego w ramach zdania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych.

Dodano: 2023-09-06

Załączone pliki: