Aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2023 roku na dzień 12 września 2023 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach umieszcza aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

----------------------------------------------

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2023-09-12 07:11:57