Szkolenie Zarządców Dróg Powiatowych

Od 11 do 13 lutego członkowie Krajowej Rady oraz Dyrektorzy Konwentu Zarządców Dróg Powiatowych uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w Sobkowie pod Kielcami.

Uczestniczący w zjeździe dyrektorzy Zarządów Dróg Powiatowych z całego kraju spotkali się, aby wziąć udział w szkoleniu. Program obejmował istotne zagadnienia związane z: zimowym utrzymaniem dróg, realizacją zadań inwestycyjnych w ramach „specustawy” oraz oceną działalności ZDP w świetle kontroli NIK. Na temat realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „specustawy” głos zabrała Ewa Sayor Dyrektor GDDKiA Odział w Kielcach. Prezentacje multimedialne oraz materiały dotyczące zimowego utrzymania oraz kontroli NIK przygotował i przedstawił Leszek Śmigas Dyrektor ZDP w Starachowicach. Ponadto podczas spotkania z prezentacją poświęconą zastosowaniu spoiw hydraulicznych do stabilizacji gruntów w budownictwie drogowym wystąpiła firma LHOIST BUKOWA Sp. z o.o. w Bukowej. Przewidziany był również czas na dyskusję oraz omówienie przygotowań do zbliżającego się XI Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych 2010.

Dodano: 2010-02-09 21:34:25