Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ruszy w kwietniu 2010r.

Obecny rok obfitował będzie w przedsięwzięcia związane z realizacją inwestycji drogowych. W miesiącu kwietniu planowane jest rozpoczęcie robót na dwóch drogach powiatowych, które zostaną przebudowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Drogi, które poddane zostaną przebudowie to: droga nr 0567T Tychów Stary - Ostrożanka - Małyszyn - granica województwa świętokrzyskiego (Pastwiska) oraz droga nr 0603T Szerzawy - Chybice - Wieloborowice - Szarotka. Wartość tych dwóch inwestycji przekroczy dziewięć i pół miliona złotych (9 500 000zł).

Droga ta pełni ważną rolę komunikacyjną w powiecie starachowickim, gdyż stanowi bezpośrednie połączenie drogi wojewódzkiej nr 744 Radom - Starachowice z drogą krajową nr 9 relacji Rzeszów - Warszawa, a także stanowi połączenie drogi krajowej nr 9 z drogą krajową nr 7 relacji Gdańsk - Chyżne. Z pomiaru nateżenia ruchu wykonanego w 2007r. wynika, że przejeżdża tamtędy w ciągu doby średnio 2200 pojazdów, a ich liczba ma tendencję wzrostową. Oprócz pojazdów osób przyjezdnych - wśród uczestników ruchu tego odcinka są przede wszystkim mieszkańcy Gminy, w tym dzieci i młodzież szkolna. Nawierzchnia na pierwszy rzut oka wydaje się dobrze utrzymana, jednak nie brak w niej nieciągłości i spękań. Niestety wieloletnie obciążenie i wzrost tonażu przejeżdżających pojazdów oraz większe natężenie ruchu drogowego spowodowało, że koniecznym stało się wykonanie niezbędnych prac w celu zebezpieczenia przed dalszym jej zniszczeniem. W tej chwili nie trudno odnaleźć spękania, koleiny, nierówności oraz ubytki w nawierzchni, których przyczyną oprócz zwiększonego ruchu pojazdów jest również brak odwodnienia. Na szczęście zostanie ono wykonane w ramach przebudowy. Dodatkowym problemem jest brak chodników, z których mogliby korzystać piesi. Obecnie piesi przemieszczają się idąc drogą lub błotnistym poboczem. Wykonanie ciągów pieszych wraz ze zjazdami do posesji, które zgodnie z projektem zostaną wybudowane, poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego natomiast zatoki autobusowe, które również zaplanowano w ramach przebudowy, poprawią płynność ruchu drogowego. Warto wspomnieć, że inwestycja na drodze 0567T, do której realizacja rozpocznie się w kwietniu b.r., przewiduje oprócz wzmocnienia nawierzchni, wykonania chodników i zatok autobusowych oraz odwodnienia także utwardzenie pobocza oraz odnowienie znaków pionowych i poziomych, w tym instalację dwóch tzw. aktywnych znaków STOP zasilanych bateriami słonecznymi, które staną w miejscach newralgicznych - skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi. Wszystko wykonane będzie w celu osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, zwiększenia płynności ruchu oraz zwiększenia dostępności komunikacyjnej dla lokalnych ośrodków gospodarczych. Koszt przebudowy wyniesie 4 254 000,00zł i obejmował będzie odcinek o długości 4867 mb. 42% środków tj. 1 800 000,00zł Powiat Starachowicki pozyskał z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, natomiast pozostała kwota 2 454 000,00zł to solidarny wkład Gminy Mirzec oraz Powiatu Starachowickiego po 50% pozostałych kosztów tj. po ok. 1 227 000,00zł. Zakończenie budowy przewidziano na wrzesień 2010r. Przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy - Chybice - Wieloborowice - Szarotka, odcinek Szerzawy - Chybice. Trudno podważyć zasadność wykonania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych inwestycji o nazwie: przebudowa drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy - Chybice - Wieloborowice - Szarotka. Decyzja o złożeniu wniosku w tej sprawie podjęta została przez Powiat Starachowicki oraz przy aprobacie Gminy Pawłów, a więc jednostek samorządowych, które będą partycypowały w kosztach. Wartość przebudowy oszacowana została na kwotę 5 254 000,00 zł. Z rządowego Programu udało się pozyskać 2 627 000 zł, natomiast pozostałe pieniądze w kwocie 2 454 000,00zł, po 50% pozostałych kosztów tj. po około 1 313 500,00zł zabezpieczone zostały w budżecie Powiatu Starachowickiego oraz Gminy Pawłów. Droga ta stanowi bezpośrednie połączenie drogi wojewódzkiej nr 752 Górno - Bodzentyn z drogą wojewódzką nr 756 Stopnica - Starachowice i dalej z drogą wojewódzką nr 751 Suchedniów - Bodzentyn - Nowa Słupia - Ostrowiec. Ułatwia dojazd do lokalnych ośrodków gospodarczych oraz obsługuje mieszkańców ościennych gmin powiatu starachowickiego, kieleckiego oraz ostrowieckiego. Stanowi jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych naszego powiatu. Obecny stan jej nawierzchni pozostawia wiele do życzenia. Istotnym utrudnieniem w ruchu drogowym jest brak zatok autobusowych oraz chodników. W związku z tym stan bezpieczeństwa oraz płynności komunikacyjnej na tym odcinku nie jest najlepszy. Z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach wynika, że na drodze tej doszło w ostatnich latach do 7 wypadków i 24 kolizji, w których rannych zostało 12 osób. Warto podkreślić, że spory procent użytkowników tej drogi stanowią dzieci, które uczęszczają tą trasą do szkół i gimnazjów w miejscowościach: Chybice i Szerzawy. Dzięki przeprowadzonej przebudowie, która ruszy w kwietniu b.r. droga powiatowa nr 0603T również zyska nową nawierzchnię, chodnik z kostki brukowej, zatoki autobusowe oraz odwodnienie, które będzie zapobiegać w przyszłości podmyciom i spękaniom nawierzchni. Przy skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi pojawiają się 2 aktywne znaki STOP. Odnowione zostanie także oznakowanie poziome i pionowe. Prace odbywać się będą na odcinku 5182mb. Efektem przebudowy, która zakończy się na jesieni b.r. będzie: znaczna poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz usprawnienie i zwiekszenie płynności ruchu. Piesi będą mogli poruszać się chodnikiem, a nie - jak wcześniej - po gruntowych poboczach lub jezdni. Przebudowa dróg poprawi również dostępność przyległych terenów, umożliwi rozwój lokalnych inwestycji, które wymagają sprawnego, bezpiecznego i bezproblemowego dojazdu.

Dodano: 2010-03-09 21:34:25