Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych: Remont poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego

więcej »

Zamówienie poniżej 130 000,00 złotych: Remont elementów odwodnienia przy drogach powiatowych nr 0903T, 0608T, 0563T

więcej »

Zamówienie poniżej 130 000,00 złotych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0557 T Skarżysko-Kamienna - Mirzec w miejscowości Gadka - wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy)

więcej »

Zamówienie poniżej 130 000, 00 złotych : Przebudowa dróg powiatowych nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka - ul. Leśna i nr 0618 T Lipie – Henryk Szyb - wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy)

więcej »

Zamówienie poniżej kwoty 130 000,00 złotych : Przebudowa drogi powiatowej nr 0578 T Suchedniów – Mostki – Parszów na ul. Kamieniczki w msc. Parszów wykonanie dokumentacji PFU (Program funkcjonalno-użytkowy)

więcej »

Zamówienie powyżej kwoty 130 000,00 złotych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 0566 T, nr 0618 T oraz nr 0621 T

więcej »
« | | Strona 2 z 7 | | »