Zmiana organizacji ruchu na ul. Iłżeckiej

Informujemy wszystkich użytkowników dróg powiatowych, że na ul. Iłżeckiej obowiązuje nowa organizacja ruchu. W ciągu tej drogi, na wysokości dawnego skrzyżowania z ul. Długą wybudowane zostało rondo.

Budowa ronda została sfinansowana przez właściciela budowanej obecnie stacji paliw przy ul. Iłżeckiej. Przebudowa znajdującego się tam wcześniej skrzyżowania drogi głównej z podporządkowaną na skrzyżowanie o ruchu okrężnym podyktowana była względami bezpieczeństwa. Rondo pozwoli na swobodny wjazd i wyjazd pojazdów ze stacji benzynowej. Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane po przebudowie skrzyżowania.

Załączone zdjęcia:

Dodano: 2011-08-24 08:53:38