Przebudowa dróg w gm. Pawłów w toku

Trwa I etap przebudowy dwóch dróg powiatowych: Dąbrowa - Kałów oraz Starachowice - Adamów - Styków - Jabłonna - Dąbrowa - Pawłów.

więcej »

Remont ul. Św. Rocha w Wąchocku

Na początku maja został zakończony i odebrany remont drogi powiatowej Majków - Marcinków - Wąchock na odcinku ul. Św. Rocha w Wąchocku. Środki, które zostały przeznaczone na ten cel pochodziły z budżetu Powiatu Starachowickiego i Gminy Wąchock.

więcej »

Kolejny etap przebudowy trwa

Przebudowa drogi Siekierno - Radkowice - Rzepin Kolonia, która zakończyła się w lutym tego roku możliwa była w głównej mierze dzięki środkom z RPO oraz wkładom finansowym pochodzącym z budżetów Gminy Pawłów i Powiatu Starachowickiego. W maju zakończył się natomiast III etap przebudowy tej drogi, który finansowany będzie w całości ze środków Powiatu Starachowickiego i Gminy Pawłów.

więcej »
« | | Strona 45 z 51 | | »